Home page - BOOKS - POLITOLOGY - Analize CMO / CIR Analyses
Pax Franca, Pax Britannica, Pax Americana, Pax Sinica? Primerjalna analiza zunanje politike velikih sil in držav s hitro rastočimi gospodarstvi / Analize CMO 10

Pax Franca, Pax Britannica, Pax Americana, Pax Sinica? Primerjalna analiza zunanje politike velikih sil in držav s hitro rastočimi gospodarstvi / Analize CMO 10 « Back

Ana Bojinović Fenko (ur.)
Obseg: 252 strani / vezava: e knjiga / leto izida: 2011
ISBN: 978-961-235-570-8

Pričujoča večavtorska monografija izhaja iz nedoseženih širokopoteznih ciljev analitične usmeritve v okviru analize zunanje politike – AZP, in sicer primerjalne analize zunanje politike držav, ki je v 60. letih 20. stoletja imela namen primerjati zunanje politike množine držav hkrati in tako zgraditi teorijo obnašanja tipov držav v mednarodni skupnosti. Primarni cilj tega dela je tako ponovni zagon uporabe primerjalne metode v AZP in ponudba ugotovitev v znanstveno in aplikativno uporabo raziskovanja zunanje politike in njenega vodenja (s strani Republike Slovenije – RS). V ta namen so avtorji izbrali analizo zunanjega okolja zunanje politike RS, in sicer zunanjo politiko dveh trenutno najvplivnejših skupin držav v mednarodnih odnosih, tj. velikih sil (Francija, Japonska, Nemčija, Velika Britanija in ZDA) in držav s hitro rastočimi gospodarstvi (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južnoafriška republika – BRICS). Raziskovalni interes ilustrirajo štiri osrednja vprašanja: Katere podobnosti in razlike obstajajo v 1. zunanjepolitičnem procesu, 2. vsebini zunanje politike in 3. strategiji zunanje politike med velikimi silami in državami BRICS in z dejavniki katerega okolja zunanje politike lahko podobnosti/razlike med skupinama in znotraj nje razumemo/pojasnimo? 4. Kakšne so implikacije za zunanjo politiko RS?


Ugotovitve raziskave so: 1. V velikih silah ne prihaja do odstopanja od zapisanih pooblastil akterjev zaradi velikega vpliva povratnih informacij v bolj odprtem sistemu in zaradi lobiranja na mnoge zmogljivosti (vzroki so drugi). Ne moremo trditi, da ima v velikih silah na oblikovanje zunanje politike večji vpliv zunanje okolje, v državah BRICS pa notranje okolje, saj slednje dejavnike notranjega okolja (ekonomska razvitost, politični sistem, tudi kulturni dejavnik) želijo odraziti v vpliv na mednarodno skupnost. Zunanjepolitični proces v velikih silah je bolj odprt kot v primeru držav BRICS, vendar pomembnost ravni analize zunanje politike velikih sil ni odločilno povezana s političnim sistemom države. 2. Notranje okolje (politična kultura, nacionalna zgodovina, družbene vrednote) je bolj odločilno pri oblikovanju vrednot v zunanji politiki kot zunanje okolje v obeh skupinah držav, vendar v primerjavi z velikimi silami države BRICS bolj poudarjajo mednarodnopravna načela, ki izhajajo iz suverenosti držav. Zavezanost velikih sil k izvajanju mednarodnih norm, dogovorjenih v mednarodnih institucijah ni nič bolj zgledna kot zavezanost k tem normam na strani držav BRICS. Velike sile stremijo k dolgoročnejšim ciljem, ki so globalno prisotni, države BRICS pa so bolj kratkoročno ciljno orientirane h gospodarskemu razvoju in prevladi v njihovih regijah. V skupini držav BRICS smo potrdili, da se oblikovanje ciljev teh držav v veliki meri opira na gospodarski razvoj kot glavno zmogljivost. 3. Notranje okolje je pomemben vir strategije zunanje politike velikih sil, a se ob tem evropske sile usklajujejo v okviru SZVP, VB in ZDA pa ohranjata poseben odnos. Strategija zunanje politike velikih sil ne stremi zgolj k uporabi mehke moči. Zunanje okolje ima za izbiro zunanjepolitične strategije držav BRICS odločilnejši pomen kot notranje okolje, tj. pragmatično sodelovanje (zavezništvo) držav BRICS pri njihovem prizadevanju za spremembo mednarodne politične (reforma ZN) in gospodarske ureditve (reforma IMF, pravičen mednarodni ekonomski red). Okrepljena je teza, da države BRICS do velikih sil večinoma uporabljajo sredstva mehke moči (diplomacijo), saj drugih oblik moči, kot je strukturna ali institucionalna še nimajo dovolj. Zunanja politika držav BRICS med sabo enako temelji na sredstvih mehke moči. 4. Potrjena je teza, da se države BRICS povezujejo z namenom vzpostaviti legitimni ali hegemonski položaj regionalnih vodij, vendar pa ne drži, da želijo ohraniti položaj srednjih sil v mednarodnem sistemu, saj ugotavljamo, da želijo ta položaj močno popraviti v lastno korist (novi ekonomski red, ravnotežje institucionalne in strukturne moči). RS mora v luči zunanjepolitičnega delovanja velikih sil in držav BRICS posebno primerno in najbolj neposredno (pre)oblikovati svoje sredstvo ekonomske diplomacije.

 

E-book

free access
© Knjigarna FDV. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy.

More Information
×
Cookie policy for website Knjigarna FDV

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

  1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
  2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
  3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.